כלה קלה?!!

אוטוטוו ואת איתו… 🙂

סמני מתי חתונתך…

Wedding Dress — Image by © Royalty-Free/Corbis