כלה קלה?!

כלה קלה?!!!

אוטוטוו ואת איתו……….:)

Wedding Dress — Image by © Royalty-Free/Corbis